© 2004-2011 ЦНТТМ "Сфера", Sfera Design Studio

Олімпіада програмістів


Організатори цього конкурсу впевнені в тім, що для виявлення рівня знань, здібностей дитини, її творчого потенціалу немає необхідності включати до конкурсів занадто складні алгоритми, що підсилу тільки обранцям, з чим ми постійно зштовхуємось на рівні районних та міських олімпіад. Ций конкурс стимулює самоствердження дитини, впевненість у можливостях свого розвитку. Конкурсне завдання повинно допомогти дитині самостійно оцінити рівень своїх знань та побачити свої недоліки. А це можливо, коли завдання тільки на одну ступінь, на один крок випереджують знання дитини.

Конкурсні завдання включають декілька задач різного рівня. Для рішення задач потрідно тільки вміння придумувати правильні та ефективні алгоритми та перетворювати їх в робочі програми. Вміння організувати складний графічний інтерфейс, працювати з файловою системою, зовнішньоми пристроями та системними викликами не потрібно.


Умови проведення
олімпіади програмістів


Мета проведення конкурсу: Оцінка теоретичних знань та практичних навиків складання програм.
Форма змагань Конкурс має індівідуальний характер.
Вік учасників Конкурс проводиться на двох рівнях:
- молодша вікова група (10 - 13 років)
- старша вікова група (14 - 18 років)
Завдання Завдання включає 3 задачі різного рівня
Мова програмування Рішення задачі повинно бути представлено на мові Basic, Pascal, C або C++.
Версія програмного продукту, що використовується для компіляції або трансляції програми повинна бути вказана в заявці на участь у конкурсі.
Критерії оцінок - повнота рішення (70% від вартості задачі)
- лаконічність рішення (20%)
- грамотне оформлення (10%)
  Додаткові бали:
- оригінальність рішення (50% від вартості задачі);
- правильно та дострокове виконане завдання:
     першому - 5 балів,
     другому - 3 бали,
     третьому - 2 бали.
Контрольний час 3 години
Приклади завдань


Завдання першого рівня


Задача 1 (5 балів)
Вивести перші десять членів послідовності, якщо кожний член задано у вигляді:
an =     1    
n2+5

Задача 2 (10 балів)
Визначте, скількі днів було у XX столітті.

Задача 3 (20 балів)
Деякий астролог визначає щасливі та нещасливі дні так: він виписує до ряду число, номер місяця та рік, наприклад: 10.02.1997, у цьому запису складає всі цифри, у отриманному числі знов складає всі цифри, і так до тих пір, поки сума не стане однозначним числом.
Напишіть програму визначення такого числа.


Завдання другого рівня


Задача 1 (5 балів)
В одномірному масиві A розмірністю N зсуньте всі елементи на K позицій праворуч таким чином, щоб останні K елементів стали першими.
   A[M-K+1], A[M-K+2], ... , A[M], A[1], A[2], ... , A[M-K]
де N>K.

Задача 2 (10 балів)
Напишіть програму перекладу цілих чисел з десяткової системи обчислення до системи з основою 7, та навпаки: чисел з основою 7 - до десяткової системи.

Задача 3 (20 балів)
Є пара кроликів. Вона дає приплід (нову пару кроликів) на третій місяць, а пізніше - щомісяця. Скільки пар кроликів буде у кінці року?